ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO REGISTRU OZNÁMENÍ

Obec Přerubenice

   V souladu s § 13 odst. 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, žádám Obec Přerubenice (dále jen "evidenční orgán") o nahlédnutí do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři (státními zástupci) tomuto evidenčnímu orgánu podle § 12 odst. 4 zákona.

Číslo žádosti:
Rodné číslo :
Jméno :
Příjmení :   Tituly :
Adresa místa trvalého bydliště :
Ulice :   Číslo :
Město :    PSČ :
Adresa pro doručování (je-li jiná, než adresa místa trvalého bydliště):
Ulice :   Číslo :
Město :    PSČ :
Elektronická adresa pro doručování (nepovinné) :
Nahlédnout elektronicky :  Ano
  Způsob doručení uživatelského jména a hesla :
Osobně
Poštou do vlastních rukou
Na elektronickou adresu
   Jsem seznámen/a s tím, že podle § 13 odst. 5 zákona o střetu zájmů je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě. Podle § 13 odst. 7 zákona mohou být veškeré údaje vedené v registru použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.
Datum : Podpis :
Ověřeno dle (vyplní úřad) :
Pokud žádost předvyplníte a vytisknete kliknutím na tlačítko Vytisknout v tomto formuláři, bude Vaší žádosti přiděleno číslo a tato bude uložena do databáze. Po obdržení podepsané papírové žádosti bude tato rychleji vyřízena. Děkujeme Vám.